FHI 360 tuyển Cán bộ nghiên cứu lâm sàng

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) tuyển 01 Cán bộ nghiên cứu lâm sàng làm việc tại trụ sở TPHCM.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05h00 chiều 12/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.