WVV tuyển 02 vị trí       

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang cần tuyển các vị trí, làm việc tại Thanh Hóa:

Liên hệ trực tiếp:

Ban Con người và Văn hóa – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới,

Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội.

Điện Thoại: 04.39439920 (Máy lẻ: 118)

Ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển trực tuyến tại đây.