PSI tuyển cán bộ nghiên cứu

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển 01 cán bộ nghiên cứu làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 15/3/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây