PARAFF tuyển Chuyên gia

Quỹ Hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình (PARAFF) do Chính phủ Đan Mạch và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh đồng tài trợ tuyển:

Chuyên gia tư vấn cho khóa tập huấn 3 ngày về Vận động chính sách từ 21 – 25/07/2014 tại Hà Nội.

Chuyên gia tư vấn cho khóa Tập huấn về Nghiên cứu từ 14 – 18/07/2014 tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/07/2014.