WVV tuyển Trợ lý dự án y tế

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World Vision International – WVV) tuyển Trợ lý dự án y tế làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.