Chương trình “Doanh thu cao hơn – Nhiều Tác động Xã hội hơn” dành cho các doanh nghiệp xã hội

Trung tâm Phát triển doanh nghiệp xã hội Tia sáng (Spark) kêu gọi các doanh nghiệp xã hội tham gia chương trình “Doanh thu cao hơn – Nhiều Tác động Xã hội hơn” tìm kiếm và thúc đẩy các doanh nghiệp xã hội đang thực hiện các giải pháp cải thiện doanh thu và lợi nhuận nhằm tạo nhiều tác động xã hội tại địa phương như tạo thu nhập, việc làm, cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, cải tạo môi trường sống nhằm tiếp cận đến các nhà đầu tư xã hội. Trung tâm Spark kêu gọi các cá nhân/tổ chức quan tâm và có đủ điều kiện gửi hồ sơ đề xuất để có cơ hội nhận được hỗ trợ từ Spark cho dự án kinh doanh vì xã hội của mình. Các doanh nghiệp có đề xuất đạt yêu cầu sẽ nhận được các hỗ trợ sau:

 • Tư vấn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng và tạo tác động xã hội
 • Hỗ trợ tài chính không hoàn lại trị giá tới 140 triệu VNĐ/doanh nghiệp
 • Tư vấn nâng cao năng lực về quản lý, điều hành và bán hàng
 • Kết nối với các đối tác kinh doanh tiềm năng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhằm phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra

Điều kiện đăng ký tham gia chương trình:

 • Là các doanh nghiệp dân doanh (có tỷ lệ sở hữu vốn tư nhân >51% vốn điều lệ) đã đăng ký kinh doanh và có thời gian sản xuất kinh doanh ít nhất 3 năm
 • Đang có mô hình kinh doanh tạo doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ, tạo tác động xã hội và có tiềm năng mở rộng
 • Đang trong quá trình thực hiện Kế hoạch cải tiến doanh thu và hoàn thiện Kế hoạch kinh doanh

Các lĩnh vực ưu tiên:

 • Nông nghiệp bền vững
 • Dịch vụ y tế và đào tạo thân thiện, có chất lượng và chi phí phù hợp
 • Dịch vụ hạ tầng xã hội cơ bản quy mô nhỏ cho cộng đồng có chất lượng và chi phí phù hợp
 • Tiết kiệm năng lượng

Tiêu chí lựa chọn xét duyệt:

 • Mô hình kinh doanh tạo ra sản phẩm dịch vụ giải quyết một hoặc nhiều vấn đề giảm nghèo được xã hội quan tâm tại Việt Nam hiện nay
 • Mô hình/giải pháp có tính sáng tạo và bền vững cao
 • Mô hình/giải pháp có khả năng triển khai ở quy mô lớn hơn tại địa phương hoặc nhân rộng ra các địa phương khác
 • Doanh nghiệp có năng lực thực hiện đề xuất trong vòng 12 tháng

Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.