SRD tuyển Tư vấn

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Centre for Sustainable Rural Development – SRD) cần tuyển 02 Tư vấn cho dự án “Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam vì sinh kế cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc” làm việc trong tháng 6/2014 tại Hòa Bình, Thái Nguyên, cụ thể như sau:

  • 01 Trưởng nhóm tư vấn người nước ngoài làm việc 17 ngày
  • 01 Tư vấn người Việt làm việc 12 ngày

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.