WVV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Nhân viên phát triển cộng đồng tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; 01 Trợ lý phụ trách vấn đề tài trợ cho Dự án tại Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 01 Nhân viên thời vụ cho Chương trình chấm dứt mua bán người (ETIP), làm viêc tại Hà Nội

Các ứng viên quan tâm xin mời:

Hạn chót: 19/08/2015

Thông tin chi tiết về các vị trí tại đây: Nhân viên phát triển cộng đồng; Trợ lý tài trợ; Nhân viên thời vụ