HKI tuyển Tư vấn làm phim

Tổ chức Helen Keller quốc tế (Helen Keller International – HKI) cần tuyển 01 Nhà làm phim chuyên nghiệp tư vấn cho 1 đoạnvideo từ 3-5 phút cho dự án “Nâng cao sản xuất thực phẩm hộ gia đình” tại tỉnh dự kiến làm việc trong tháng 6/2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ:  30/5/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.