CRS tuyển cán bộ dự án

Tổ chức cứu trợ nhân đạo (Catholic Relief Services – CRS) cần tuyển 01 Cán bộ dự án: “Đối phó với những tác động xã hội/ kinh tế của bom mìn/ vật nổ ở Việt Nam: Giảm nguy cơ bom mìn cho trẻ em và cộng đồng thuộc các khu vực có nguy cơ cao” làm việc ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị and Quảng Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 1/6/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.