Cơ hội tham quan, học tập tại Mỹ

Trung tâm Sông ngòi Quốc tế châu Á tại Vân Nam, Trung Quốc vừa thông báo về chương trình hỗ trợ chuyến tham quan, học tập đến hai con sông Colorado và Columbia ở Mỹ vào tháng 10/2013. Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh, dành cho các đối tượng là các nhà nghiên cứu trong khu vực Trung, Nam và Đông Nam Á.

Hạn nôp hồ sơ: 15/03/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.