PATH tuyển Trợ lý về Dữ liệu

Tổ chức PATH đang cần tuyển 01 Data Verification Assistant làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển đến: hpham@path.org.

Hạn ứng tuyển: 5/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.