PSI tuyển chuyên gia truyền thông

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tuyển chuyên gia truyền thông làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 17h, 25/5/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.