ICRAF tuyển cán bộ truyền thông và điều phối nguồn lực

Trung tâm Nông lâm thế giới (World Agroforestry Centre – ICRAF) tuyển 01 cán bộ truyền thông và điều phối nguồn lực làm việc trong vòng 02 năm tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.