UN Women tuyển Phiên dịch viên

UN Women tại Việt Nam đang cẩn tuyển 01 Phiên dịch viên.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển đến: procurement.vietnam@unwomen.org.

Hạn ứng tuyển: 5/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.