CHAI tuyển cán bộ

Tổ chức CHAI (The Clinton Health Access Initiative) cần tuyển 01 cán bộ người Việt cho Chương trình phòng thí nghiệm (Laboratory Program) làm việc 1 năm tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/6/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.