HAIVN tuyển cán bộ

Chương trình AIDS của Đại học Y Harvard tại Việt Nam (Harvard Medical School AIDS Initiative in Vietnam – HAIVN) cần tuyển 01 Cán bộ tăng cường hệ thống y tế làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.