Công bố quy hoạch Khu kinh tế Ðình Vũ – Cát Hải

ThienNhien.Net – Ngày 14/5, tại Hải Phòng, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ðình Vũ – Cát Hải đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ðây là một trong năm khu kinh tế ven biển của cả nước được ưu tiên đầu tư, phát triển.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Ðình Vũ – Cát Hải có quy mô hơn 22.500 ha, là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, chủ yếu là phát triển kinh tế hàng hải, công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại của vùng và cả nước… Hiện khu kinh tế này thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,7 tỷ USD…