Cấp phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với 5 đơn vị.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá hoa trắng khu vực đồi Con Trâu, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Công ty cổ phần Khoáng sản Đông Á; mỏ đá hoa trắng khu vực Tân Hợp, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá hoa trắng khu vực mỏ Mông Sơn III – Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho Công ty cổ phần Mông Sơn; mỏ đá hoa trắng khu vực Bản Ngọc, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu và mỏ đá hoa trắng khu vực Đồi Eo Cát, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Tổng Công ty Đông Bắc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng thẩm định công nghệ chế biến sâu của các dự án trên làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.