Nhiều cơ sở gây ô nhiễm chưa được di dời

ThienNhien.Net – Thực hiện giám sát kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư tại quận 12, ngày 7-5, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP làm việc với UBND quận 12, sau đó đoàn đã đi thực tế tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận. Tại đây đoàn ĐBQH đã phát hiện nhiều sai phạm của một số công ty trong quá trình vận hành, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.

Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hiện nay chủ yếu sản xuất các ngành nghề như dệt, nhuộm, chế biến thực phẩm, tái chế giấy… Từ năm 2011 đến năm 2013, UBND quận 12 đã xử phạt 38 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, các cơ sở này nếu không khắc phục được ô nhiễm thì phải tự di dời, trong đó có nhiều cơ sở đã bị xử phạt nhiều lần, bị cưỡng chế, đình chỉ hoạt động. Khó khăn trong việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm là hiện nay chưa có cụm, khu công nghiệp nào tiếp nhận, bên cạnh đó vẫn chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ việc di dời.