Tăng cường kiểm soát nuôi nhốt động vật hoang dã không đúng quy định

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương luôn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, nuôi nhốt, kinh doanh, sử dụng động vật hoang dã.

Theo đó, trong năm 2021, đơn vị đã phát hiện và xử lý 1 trường hợp nuôi nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật, tiếp nhận 66 cá thể các loại do người dân tự nguyện giao nộp và đã gửi các cá thể nói trên cho Tổ chức WAR chăm sóc cứu hộ; tổ chức thả 13 cá thể (9 cá thể khỉ, 3 cá thể rùa, 1 cá thể trăn) về môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai theo quy định. Đồng thời, ngành tiếp tục xử lý các trường hợp sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích; kiểm tra, nhắc nhở các hộ nhận khoán thực hiện việc trồng lại rừng bảo đảm theo quy định.