Xả rác thải tại các Lễ hội sẽ xử phạt

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của TƯ và UBND TP; Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi diễn biến trong hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, đặc biệt các lễ hội lớn: Gò Đống Đa, Chùa Hương, Đền Hai Bà Trưng, Đền Sóc, Đền Cổ Loa, Đền Và, Chùa Trầm, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thăng Long Tứ trấn, Phủ Tây Hồ…

Các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội, sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp, khu vực vệ sinh; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy, nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội; chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ, nạn bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức. Xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mất mỹ quan, gây phản cảm. Đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường bố trí các thùng rác để thu gom rác thải, có chế tài để xử phạt các hành vi xả rác thải tại các Lễ hội không đúng nơi quy định; thực hiện và công khai các điểm vui chơi, giải trí trong khu vưc lễ hội, quản lý hướng dẫn người dân tham gia lễ hội đốt vàng, mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích.