CSRD tuyển quản lý

Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội (CSRD) là tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Thừa Thiên Huế, theo quyết định thành lập ký ngày 22 tháng 4 năm 2008 số 10/QĐ-LHH. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (Tên tiếng Anh: Centre for Social Research and Development; Tên viết tắt: CSRD) hoạt động trong lĩnh vực Phát triển xã hội với những chức năng, nhiệm vụ chính như tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án phát triển; cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển. CSRD còn là cầu nối trong mối quan hệ biện chứng giữa chính quyền – các nhà đầu tư, chính quyền – người dân, nhà đầu tư – người hưởng lợi. CSRD sẽ cung cấp cho các cấp chính quyền các thông tin để ra chính sách phù hợp đối với nhóm người nghèo, sẽ đưa các nhu cầu cấp thiết của người dân đến các nhà tài trợ và các bên liên quan. Thông qua đó, người nghèo có thể tiếp cận được các nguồn lực một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thông tin đăng tuyển:

  • Chức danh: Quản lý – điều hành trung tâm (Operational Manager)
  • Mô tả công việc:

o        Quản lý các hoạt động của Trung tâm ( bao gồm lập kế hoạch, theo dõi và giám sát các hoạt động trung tâm và dự án, lập báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu)

o        Quản lý nhân sự  (tuyển dụng nhân sự, điều phối nhân sự, hỗ trợ, nâng cao năng lực  và phát triển nhân sự)

o        Quản lý tài chính (Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát các nguồn thu chi, tham mưu về các quyết định tài chính

  • Yêu cầu công việc:

o        Tốt nghiệp Thạc sĩ ở các lĩnh vực phát triển, nông nghiệp, quản lý, kinh tế tài chính (ưu tiên Thạc sĩ quốc tế)

o        Có kinh nghiệm quản lý tổ chức, doanh nghiệp

o        Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan và trong các dự án phát triển

o        Kỹ năng nói và viết tốt ( cả tiếng Việt và tiếng Anh)

o        Sử dụng máy tính thành thạo (word, excel, power points, internet)

  • Mức lương thỏa thuận: từ 8.000.000 VNĐ/1 tháng trở lên
  • Thời hạn nộp hồ sơ: từ 01/11/2011 đến 30/11/2011
  • Hồ sơ bằng tiếng Việt, xin vui lòng gửi về:

Cô Nguyễn Thị Vân Hoàng

Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội

02/33 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế

Số điện thoại: 0543. 837 714/ 0905 775 515

Hoặc qua email: hoang.csrd@gmail.com