PSI tuyển quản lý nghiên cứu

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển quản lý nghiên cứu làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 16/9/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.