UNDP Việt Nam tuyển tư vấn

UNDP Việt Nam tuyển 03 chuyên gia tư vấn hỗ trợ Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học xây dựng Dự thảo Thông tư liên bộ (Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường) về nguồn tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/04/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.