SRD tuyển tư vấn

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) cần tuyển 01 tư vấn đánh giá, đề xuất các giải pháp tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp và 01 tư vấn xây dựng chiến lược cho dự án Rừng và Đồng bằng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/04/2014