Cơ hội nhận tài trợ từ Quỹ Fondation Nicholas Hulot

Quỹ Fondation Nicholas Hulot nature et homme vừa thông báo về gói tài trợ dành cho khu vực châu Phi, châu Mỹ, Đông Nam Á và vùng Caribe, thời hạn nộp hồ sơ vào ngày 1/6/2013.

Chi tiết xem tại đây kèm theo mẫu đơn bằng tiếng Anh.