WWV tuyển Chuyên viên tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WWV) cần tuyển Chuyên gia tư vấn.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/6/2022