WVV tuyển cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision Vietnam – WWV) cần tuyển cán bộ hỗ trợ kỹ thuật về y tế cho vùng Thanh Hóa. 

Hạn cuối nộp hồ sơ: 11/05/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.