ILO tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO)  tuyển Thực tập sinh cho Dự án Du lịch bền vững và trách nhiệm, thời gian làm việc từ 3-6 tháng.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: hanoi@ilo.org

Hạn chót: 16/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.