PSI tuyển điều phối viên

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển 01 điều phối viên marketing cao cấp cho Chương trình Cải thiện sức khỏe cho cộng đồng thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 04/04/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.