FFI tuyển Chuyên gia thực địa

Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) tại Việt Nam cần tuyển Chuyên gia phát triển chuỗi sản xuất/canh tác bền vững cây Kim tiền thảo (Lysimachia) và Bạch đậu khấu (cardamom) tại thượng nguồn rừng Tùng Vài (Hà Giang) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên khu vực rừng này.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trước ngày 28/02/2017 tới chị Lê Hồng Việt, FFI – Vietnam Programme; E-mail: viet.hong.le@fauna-flora.org hoặc Văn phòng FFI tại Việt Nam, số 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.