Thúc đẩy lộ trình hạch toán vốn tự nhiên ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 18/3, Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo đối thoại chính sách “Lộ trình hạch toán vốn tự nhiên ở Việt Nam” nhằm tạo diễn đàn để các bên thảo luận, đóng góp ý kiến thúc đẩy nhanh quá trình hạch toán vốn tự nhiên, tạo tiền đề cho phát triển xanh và bền vững ở Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Thế giới đã trình bày Sáng kiến Hạch toán tài sản và định giá dịch vụ hệ sinh thái (WAVES) và tầm quan trọng của các tài khoản quốc gia trong việc định hướng chính sách phát triển bền vững.

Cũng trong hội thảo, Tổng cục Thống kê đã trình bày kết quả thực hiện xây dựng tài khoản rừng và triển vọng sử dụng tài khoản rừng trong hoạch định chính sách phát triển ngành lâm nghiệp ở Việt Nam.

Lộ trình xây dựng các tài khoản môi trường khác như: tài khoản nước, tài khoản đất, tài khoản năng lượng và khoáng sản, tài khoản rác thải cũng được đưa ra bàn luận tại hội thảo.

Tham dự buổi đối thoại có đại diện của Cơ quan Thống kê Úc, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự khác.

Sáng kiến WAVES do WB khởi xướng từ năm 2010 với sự tham gia của 05 quốc gia bao gồm Botswana, Colombia, Costa Rica, Madagascar, Philippines nhằm hỗ trợ các quốc gia trên thế giới lồng ghép vốn tự nhiên vào hệ thống tài khoản quốc gia và chính sách của các ngành hoặc lĩnh vực liên quan. Trong giai đoạn 2012-2015, dự kiến sẽ có 20 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tham gia thực hiện sáng kiến này (Theo ISPONRE).