Tham vấn trực tuyến người dân về dự án thủy điện Don Sahong

ThienNhien.Net – Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đang tiến hành tham vấn trực tuyến để lấy ý kiến của người dân đối với dự án thủy điện Don Sahong dự kiến được xây dựng trên dòng chính sông Mê Kông tại lãnh thổ Lào.

Hoạt động tham vấn trực tuyến này sẽ diễn ra trên trang donsahong.tk của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN). Tại website này, công chúng sẽ được cung cấp các thông tin về dự án, các vấn đề liên quan tới Đánh giá tác động môi trường của dự án, đồng thời bày tỏ quan điểm của mình về dự án.

Kết quả tham vấn cộng đồng sẽ được Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam xem xét tổng hợp đưa vào báo cáo tham vấn quốc gia để trình chính phủ và gửi tới Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế.

Dự án thủy điện Don Sahong được chính phủ Lào đề xuất nằm trên dòng chính sông Mê Kông tại Siphadone miền Nam nước Lào. Đây là dự án thủy điện dòng chính thứ 2 mà chính phủ Lào có kế hoạch xây dựng trên dòng chính sông Mê Kông sau dự án Xayaburi. Dự án này theo đánh giá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn lợi thủy sản trong lưu vực vì nó sẽ chặn dường di cư duy nhất của cá vào mùa khô.

Dự án chính thức được tham vấn các quốc gia trong Ủy hội sông Mê Kông từ 25/7/2014. Quy trình tham vấn dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng.