Quỹ Fred Hollows tuyển Kế toán và Thực tập sinh

Quỹ Fred Hollows  cần tuyển 01 kế toán cao cấp và thực tập sinh làm việc tại Đà Nẵng.

Hạn cuối nộp hồ sơ:

Kế toán cao cấp: 17h ngày 28/03/2014

Thực tập sinh: 15/04/2014