SRD tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang tuyển 01 Thực tập sinh làm việc toàn thời gian tại Huế.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: recruitment@srd.org.vn hoặc toan@srd.org.vn.

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/04/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.