Học bổng Cao học DAAD tại Đức

Nhằm tạo điều kiện cho các Chuyên gia và Cán bộ lãnh đạo tại các nước đang phát triển đã có nhiều năm công tác, tham gia một Khóa học nâng cao chuyên môn trong thời gian một năm đến hai năm tại một Trường Đại học tại Đức, Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) đã chọn ra nhiều Khóa học phù hợp cho các nước đang phát triển. 

Các Khóa học và điều kiện cụ thể của Chương trình này được liệt kê trong cuốn sách kèm theo đây.

Đối tượng: 

Các Chuyên gia và Cán bộ lãnh đạo đã có bằng Đại học và nhiều năm công tác.

Các ứng viên có thể là các Chuyên gia hoặc Cán bộ các Bộ, Ban ngành, Sở, Cơ quan Nhà nước, Phòng Công nghiệp/Phòng Thương mại, các Công ty, Xí nghiệp và của các Chương trình phát triển Quốc tế tại Việt Nam.

Quá trình Công tác cần được xác nhận bằng văn bản, vì vậy, ứng viên mới Tốt nhiệp Đại học không thể được xét.

Chương trình này chủ yếu là các Chương trình ứng dụng thực tế, nên không phù hợp với các Giảng viên Đại học, ngoại trừ 3 Chương trình Đào tạo Tiến sĩ: “Development Studies” tại ZEF/Trường Đại học Tổng hợp Bonn, “Agricultural Economics and Related Sciences” tại Trường Đại học Tổng hợp Gießen/Trường Đại học Tổng hợp Hohenheim và “Mathematics in Industry and Commerce” tại Trường Đại học Tổng hợp Kaiserslautern.

Điều kiện xin Học bổng: 

Các điều kiện cụ thể theo từng Khóa học được liệt kê trong cuốn sách kèm theo. Nói chung, các Ứng viên không được quá 36 tuổi lúc nộp đơn, trừ các Chương trình Đào tạo Tiến sĩ. Khóa “International Marketing” tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Reutlingen và Khóa “Small Enterprise Promotion and Training – SEPT” tại Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, độ tuổi giới hạn lúc nộp đơn là 32.

Để tham gia Khóa học Cao học, Ứng viên phải có bằng Cử nhân/Kỹ sư và đã công tác tối thiểu 2 năm trong một lãnh vực liên quan đến Khóa học. Các Ứng viên có giấy xác nhận của Cơ quan đang công tác về việc ủng hộ/đồng ý cho đi học và sẵn sàng tiếp nhận lại khi quay trở về sẽ được ưu tiên xét.

Kiến thức Ngoại ngữ: 

Các Khóa học bằng tiếng Đức yêu cầu trình độ DSH-2 hay TestDaF4 trước khi nhập học. Các Ứng viên chưa đủ trình độ tiếng Đức nói trên, có thể được cấp thêm một Học bổng 6 tháng để học tiếng Đức cấp tốc.

Các Khóa học bằng tiếng Anh thường yêu cầu trình độ TOEFL (550 điểm)/IELTS (6.0) hay tuong đương khi nộp đơn. Các Ứng viên này sẽ được cấp thêm một Học bổng 2 tháng để học tiếng Đức cấp tốc.

Mẫu đơn và các giấy tờ liên quan khác: 

Có thể dùng mẫu đơn DAAD xanh nhạt (light green) tại đây và xem chi tiết các giấy tờ liên quan cần nộp khác tại phần hướng dẫn điền mẫu đơn (trang 5 hay 6 của mẫu đơn).

Thời hạn nộp đơn: 

Tùy thuộc vào từng Chương trình, thời hạn nộp đơn tại VPĐD DAAD Hà Nội, DAAD Bonn hay trực tiếp tại các Trường Đại học có khác nhau.

Mức Học bổng: 

Mức Học bổng trong Chương trình này tương đương với các Học bổng khác của DAAD: Các Khóa học Cao học là 750 EUR hàng tháng, các Khóa Đào tạo Tiến sĩ là 1.000 EUR hàng tháng, chưa kể các phụ cấp hay trợ cấp khác.