Chương trình EcoPeace Leadership tuyển đại diện

Chương trình EcoPeace Leadership lần thứ 9 thông báo tuyển 11 đại diện trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đại diện tham gia được hỗ trợ 2,000 USD để hoàn thành dự án đề xuất.

Hạn đăng kí: 31/07/2015.

Xem thêm thông tin chi tiết và đăng kí tại đây.