IIE tuyển cán bộ

Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cần tuyển 01 Quản lý dự án (điều phối kiêm thiết kế hoạt động) cho dự án nâng cao năng lực do USAID tài trợ sắp triển khai ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.