Giải thưởng Mùa xuân 2014 về môi trường

Mạng lưới Thế Hệ Xanh vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động giải thưởng “Mùa xuân 2014” diễn ra từ 20/01/2014 đến 8/03/2014.

Giải thưởng nhằm tìm kiếm, lan tỏa những hành động của thanh niên và trẻ em Việt Nam về môi trường và biến đổi khí hậu trong năm 2014. Từ đó nâng cao vai trò của giới trẻ trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Giải thưởng Mùa Xuân 2014 dành cho tất cả các cá nhân, nhóm thanh niên và trẻ em tại Việt Nam có sáng kiến hành động về môi trường và biến đổi khí hậu được thực hiện trong năm 2013.

Các cá nhân và nhóm gửi một hoặc nhiều hồ sơ ứng cử mô tả mô tả nội dung sáng kiến, hoạt động theo mẫu (tài liệu kèm theo thông báo), thông tin, hình ảnh hoạt động về Ban tổ chức xem xét, trao giải thưởng (theo địa chỉ email greengeneration.viet@gmail.com, trước ngày 28/2/2013).

Kết quả được công bố ngày 5/3/2014 và các giải thưởng sẽ được trao vào ngày 8/3/2014. Một giải xuất sắc trị giá 5 triệu đồng; 2 giải tiềm năng (2 triệu đồng/giải) cùng nhiều giải thưởng phụ nữa sẽ được trao cho các bài dự thi đạt được tổng điểm bình chọn cao và được ban giám khảo đánh giá tốt.