Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới

ThienNhien.Net – “Nước và Năng lượng” là chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2014 (22/3) do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Lai Châu.

Sắp tới, Bộ TNMT sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới tại thành phố Lai Châu – một trong những địa phương đầu nguồn của lưu vực sông Hồng-Thái Bình và là lưu vực sông lớn nhất tại Việt Nam.

Những thông điệp Ngày Nước thế giới 2014 truyền tải được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguồn nước, đồng thời kêu gọi tìm kiếm biện pháp quản lý bền vững tài nguyên nước, để có thể đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của con người.

Có thể kể đến những thông điệp ý nghĩa như: “Nước đòi hỏi năng lượng và năng lượng đòi hỏi nước” nói đến việc nước cần thiết để sản xuất hầu hết các hình thức của năng lượng và năng lượng là cần thiết ở tất cả các khâu khai thác nước, xử lý và phân phối. Hay “Nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng” nói đến nhu cầu về nước ngọt và năng lượng sẽ tiếp tục tăng đáng kể trong những thập kỷ tới…

Ngoài ra, Ngày Nước thế giới năm 2014 cũng hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng dân cư cũng như mối quan hệ tương tác giữa nước và năng lượng.

Ngày Nước thế giới được tổ chức lần này cũng là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến, các mô hình, các giải pháp áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp và gắn kết các bên hữu quan để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến nước và năng lượng.

Bộ TNMT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng sự kiện quan trọng này vào ngày 21/3 tại trung tâm thành phố Lai Châu như Hội thảo khoa học “Nước và Năng lượng”, Triển lãm ảnh “Nước-Con người-Cuộc sống”, biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Dòng sông và tiếng hát” cùng với một số hoạt động tuyên truyền khác.