Hàng loạt cá nhân, tập thể bị kiểm điểm vì để mất rừng Núi Ông

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo kiểm điểm gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình mất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (huyện Tánh Linh) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đã có 2.000 ha rừng (lấy tròn) bị tàn phá hoặc lấn chiếm trái phép xảy ra chủ yếu từ tháng 6/2011 trở về trước.

Trong đó, các tiểu khu 343, 357, 360 rừng gần như bị phá toàn bộ vào những năm từ 2007 trở về trước và được chuyển sang rừng sản xuất. Đối tượng vi phạm hiện hầu như không xác minh được.

Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam
Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là vai trò, trách nhiệm của GĐ Khu bảo tồn, các trưởng trạm bảo vệ rừng buông lỏng, bộc lộ nhiều yếu kém.

Hiện trạng phá rừng trên kéo dài nhưng không tích cực ngăn chặn hay báo cáo về cấp trên phối hợp giải quyết.

Ngoài ra, còn có một số cán bộ, công chức từ chính quyền địa phương các cấp đến cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng, công chức kiểm lâm đang sinh sống trên địa bàn ít nhiều còn ngại va chạm, sợ trả thù và bị đe dọa đến lợi ích của gia đình, bản thân nên đôi khi buông lỏng hoặc làm ngơ trước thực trạng diễn ra.

Đến nay đã có nhiều cá nhân, tập thể kiểm điểm nhận trách nhiệm, đó là Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, Trưởng phòng NN-PTNT, Chủ tịch UBND các xã Gia Huynh, Suối Kiết, Đức Bình, Đức Thuận và hầu hết đều tự nhận mức kỷ luật “kiểm điểm rút kinh nghiệm” đến “khiển trách”.

Riêng ông Trần Minh Tuấn, nguyên GĐ BQL Khu bảo tồn thì tự nhận hình thức kỷ luật “cảnh cáo”. Trong thời gian làm GĐ, ông Tuấn thừa nhận chưa thường xuyên kiểm tra lực lượng bảo vệ rừng, còn một số mặt hạn chế. Chưa phối hợp tốt và kịp thời với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm và cơ quan chức năng.

Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm của một số viên chức các trạm quản lý bảo vệ rừng cũng chưa kiên quyết, dẫn đến tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng xảy ra trong thời gian dài.