15/10 – Ngày Quốc tế Phụ nữ nông thôn

ThienNhien.Net – Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là "Ngày Quốc tế Phụ nữ nông thôn" để thừa nhận đóng góp của phụ nữ tại khu vực này, bao gồm cả phụ nữ bản xứ, trong việc tăng cường phát triển nông nghiệp và nông thôn, cải thiện an ninh lương thực và xoá đói nghèo.


Cố vấn cao cấp về kỹ thuật của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Annina Lubbock nhấn mạnh, phụ nữ nông thôn có tiềm năng thúc đẩy phát triển hộ gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo.

Trao quyền cho phụ nữ nông thôn không chỉ có lợi cho chính họ mà có lợi cho cả gia đình họ và cộng đồng. Sản xuất nông nghiệp sẽ tăng khi phụ nữ được tiếp cận đầu vào của sản xuất nông nghiệp và các tri thức thích hợp.

Phụ nữ nông thôn là người tổ chức năng động, tham gia các tổ chức cơ sở và thực sự thúc đẩy các sáng kiến tự cứu mình hiệu quả ở nông thôn. Bên cạnh đó, họ có thể tiết kiệm hiệu quả các chương trình tín dụng nhỏ ở nông thôn, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn thu này để đem lại lợi ích cho gia đình. Nếu phụ nữ nông thôn biết chữ, họ có thể góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV và tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em.

Liên Hợp Quốc lưu ý, ở các nước đang phát triển, phụ nữ nông thôn thực hiện nhiều vai trò quan trọng vừa là nông dân, vừa là người chăm sóc trẻ em và người già, hơn thế nữa họ còn là người lao động kiếm thu nhập và nhà kinh doanh nhỏ.

Tuy nhiên, họ thường gặp trở ngại do thiếu học thức, không được quyền bình đẳng về tài sản cũng như quyền kiểm soát các nguồn tài lực của gia đình.

Vì vậy, để phát huy tiềm năng của phụ nữ nông thôn, phải hiểu rõ các thách thức này và nhu cầu của họ để điều chỉnh phù hợp nguồn đầu tư cho đối tượng này. Đây là việc làm có tầm quan trọng sống còn nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.