Bình Dương chuyển mục đích sử dụng 280,99 ha đất

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Bình Dương chuyển mục đích sử dụng 280,99 ha đất (trong đó có 34,33ha đất trồng lúa) để thực hiện 4 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

4 dự án, công trình trên bao gồm đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài; sửa chữa, nâng cấp đập Thị Tính, huyện Dầu Tiếng; đê bao ấp Phú Thuận, xã Phú An, huyện Bến Cát; xây dựng nhà máy nghiền xi măng và gạch không nung.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh này xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011.