Irish Aid Vietnam mời nộp ý tưởng dự án

Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam (Irish Aid Vietnam) mời nộp ý tưởng dự án cho Quỹ Xã hội Dân sự Việt Nam (VCSF) vòng tài trợ năm 2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.