Giải thưởng SEED 2014

SEED Awards là giải thưởng quốc tế hàng năm dành cho các sáng kiến trong lĩnh vực môi trường và xã hội.

Chủ đề giải thưởng SEED 2014 là các sáng kiến hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thời gian nhận hồ sơ từ : 11/02/2014 tới 08/04/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.