Tổ chức CHAI tuyển cán bộ

Tổ chức CHAI (The Clinton Health Access Initiative) tuyến cán bộ làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.