ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đang cần tuyển Tư vấn.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: ogasawara@ilo.org và  huong@ilo.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.