Giảm 2.300 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, đã có 56 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ phát triển rừng; đặc biệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 1685 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ phát triển rừng năm 2013 giảm tới 2.300 vụ so với năm trước.

Giảm 2.300 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừngTrồng rừng tại Vườn Quốc gia Núi Bà (Ảnh: Tràng An/Thanh tra)
Giảm 2.300 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừngTrồng rừng tại Vườn Quốc gia Núi Bà (Ảnh: Tràng An/Thanh tra)

Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá, bên cạnh công tác trồng rừng, các biện pháp bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đã được thực hiện nghiêm túc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc những khu vực quan trọng có nguy cơ xảy ra cháy rừng; các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật như ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được ngăn chặn, hạn chế đáng kể.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 1.964 ha, giảm 39,1% (trong đó, diện tích rừng bị cháy là 1.156 ha, giảm 44,7%; diện tích rừng bị chặt phá là 808 ha, giảm gần 29%).

Mặt khác, các địa phương cũng đẩy mạnh chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ước tính đến thời điểm hiện tại quỹ cấp tỉnh thu được 151 tỷ đồng trong tổng số 875 tỷ đồng phí thu được từ quỹ này (còn lại quỹ Trung ương thu 724 tỷ đồng).

Công tác trồng rừng được chỉ đạo tích cực và thực hiện tốt nên diện tích rừng trồng mới đạt 205,1 ngàn ha, tăng 9,7% so với năm 2012; số cây lâm nghiệp phân tán là 50 triệu cây, tương đương với năm trước đó.

Tuy vậy, tỷ lệ che phủ từ cây rừng và cây có tán ước chỉ đạt 41,1%. Trong đó, diện tích che phủ bằng cây rừng đạt 40,2%; cây công nghiệp, cây đặc sản trồng trên đất lâm nghiệp, có tán che như cây rừng chỉ đạt 0,9%.