Thừa Thiên – Huế: Xử phạt nhiều doanh nghiệp sai phạm về khoáng sản, môi trường

Sở TN&MT Thừa Thiên – Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã thanh, kiểm tra nhiều tổ chức về khoáng sản, môi trường, qua đó xử phạt và tham mưu xử phạt nhiều doanh nghiệp…

Theo đó, trong lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT thực hiện 6 cuộc kiểm tra đối với 6 tổ chức. Cụ thể, kiểm tra hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Coxano Hương Thọ. Qua rà soát, Chánh Thanh tra Sở đã lập 1 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với công ty, chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền với số tiền xử phạt 250.000.000 đồng.

Kiểm tra (đột xuất) việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá sét vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua kiểm tra, Sở đã chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền.

Kiểm tra hồ sơ, rà soát việc đóng cửa mỏ đối với 3 tổ chức là Công ty TNHH Xây dựng Bảo Thái, Công ty CPTM và DV Hồng Phát và Công ty MTV XD Giao thông Tuấn Hải. Qua rà soát, Sở đã lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 3 tổ chức trên và trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 2 Quyết định xử phạt đối với Công ty Bảo Thái và Công ty Hồng Phát với số tiền xử phạt 250.000.000 đồng.

Ngoài ra thực hiện một cuộc thanh tra (theo kế hoạch năm 2022) việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản đối với Công ty TNHH XD Tổng hợp 468 khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (khu vực 2), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Thừa Thiên – Huế xử phạt nhiều doanh nghiệp sai phạm về khoáng sản, môi trường

Về lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT đã thực hiện 5 cuộc thanh, kiểm tra đối với 14 tổ chức, trong đó xử phạt một số tổ chức. Cụ thể, kiểm tra (theo kế hoạch 2021) việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 6 tổ chức (đã thông báo kết quả kiểm tra). Kết quả kiểm tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Chánh Thanh tra Sở xử phạt đối với Công ty TNHH Nhựa Tân Tiến với số tiền phạt 60.000.000 đồng.

2 cuộc kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì đối với Công ty Cổ phần Liên doanh vật liệu xây dựng Bảo Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland. Kết quả kiểm tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt đối với 2 tổ chức với tổng số tiền phạt 525.000.000 đồng.

Theo dõi, rà soát hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Hoàng Ngọc trong hoạt động khai thác đất san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Kết quả, Sở đã chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty với tổng số tiền 220.000.000 đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường đến tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và các tổ chức chính trị xã hội liên quan nhằm đồng hành phối hợp trong quản lý. Đề xuất bổ sung, điều chỉnh nội dung văn bản quy định của pháp luật đủ sức răn đe, nhất là quy định về xử lý hình sự trong khai thác khoáng sản trái phép…